Player Year of birth Height Position
1 Yulia Morozova 1985 192 cm Spiker
2 Anastasiya Bavykina 1992 188 cm Spiker
3 Anna Malova 1990 175 cm libero
5 Anastasiya Markova 1987 190 cm spiker
6 Yana Shcherban 1989 187 cm spiker
7 Ekaterina Raevskaya (Romanenko) 1993 170 cm Libero
8 Nataliya Goncharova 1989 196 cm Spiker
9 Vera Vetrova 1986 182 см Setter
10 Ekaterina Kosiyanenko 1990 175 cm setter
11 Ekaterina Lyubushkina 1990 188 cm Spiker
13 Irina Fetisova 1994 190 cm Spiker
15 Anna Lazareva 1997 190 cm spiker
18 Maja Poljak 1983 194 cm spiker