Player Year of birth Height Position
1 Yulia Morozova 1985 192 cm Spiker
6 Yana Shcherban 1989 187 cm spiker
7 Ekaterina Raevskaya (Romanenko) 1993 170 cm Libero
8 Nataliya Goncharova 1989 196 cm Spiker
9 Vera Vetrova 1986 182 см Setter
11 Ekaterina Lyubushkina 1990 188 cm Spiker
13 Irina Fetisova 1994 190 cm Spiker
15 Anna Lazareva 1997 190 cm spiker
4 Anna Makarova 1984 194 cm Spiker